Kunstadviescommissie

De adviescommissie heeft tot taak:

 1. Het doen van voorstellen met betrekking tot een nadere ontwikkeling van het gemeentelijke beeldend kunstbeleid;
   
 2. het doen van voorstellen met betrekking tot het beheer van het Fonds Beeldende Kunst en Vormgeving;
   
 3. het doen van voorstellen met betrekking tot de volgende aspecten bij het verstrekken van een opdracht om een kunstwerk te vervaardigen:
  • adviseren over een mogelijke kunstena(a)r(es) en mogelijke objecten welke in aanmerking komen voor een opdracht;
  • adviseren over stijl, originaliteit, kwaliteit, duurzaamheid e.d. van het te vervaardigen kunstwerk;
  • advisering over mogelijke locaties voor de plaatsing van het kunstwerk;

   
 4. het doen van voorstellen met betrekking tot de volgende aspecten bij de aankoop van kunstwerken:
  • adviseren over stijl, originaliteit, kwaliteit, duurzaamheid e.d. van het aan te kopen kunstwerk;
  • adviseren over mogelijke locaties voor de plaatsing van het aan te kopen kunstwerk;

   
 5. met betrekking tot aangeboden kunstwerken:
  • adviseren over de stijl, originaliteit, kwaliteit, duurzaamheid e.d. van het aangeboden kunstwerk;
  • indien de commissie van mening is dat het aangeboden kunstwerk als waardevol kan worden aangemerkt, het college van advies dienen over de mogelijke locaties voor de plaatsing van het aangeboden kunstwerk;
  • adviseren over de hoogte van de kosten die betrekking hebben op voornoemde plaatsing;

  •  
  • het voorlichten van derden, die de gemeente in de toekomst een kunstobject willen aanbieden, met betrekking tot stijl, originaliteit, kwaliteit e.d. van het object;
    
  • met betrekking tot de bevordering van belangstelling voor beeldende kunst:
   • het bevorderen en stimuleren van de organisatie van exposities en tentoonstellingen;
   • advisering over de subsidietoewijzing voor aangeboden (reizende) tentoonstellingen.
   • adviseren over initiatieven van derden naar aanleiding van subsidieverzoeken.

De kunstadviescommissie bestaat uit: Roos Aben Bellemakers, Martien Mahler,
Ben Vollenberg, 1 functie vacant.

 
Raadsvoorstel 07-07-2003
Verordening kunstadviescommissie

 
Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aan- of afmelden voor de nieuwsbrief van de kunstkring.

Aanmelden nieuwsbrief
Afmelden nieuwsbrief
 
 
 
Zoeken

Zoeken op deze site. Het resultaat verschijnt in een apart venster.